Smart Brain Sale, s. r. o.

Smart Brain Sale, s.r.o. je moderní biotechnologická společnost, která nabízí služby v oblasti konzultace stran vyhodnocení vlivu vizuálních, zvukových, emočních a dalších podprahových nebo vědomých podnětů na lidský organismus. Unikátní technologie Smart Brain Sale, s.r.o. je možné využít při hodnocení efektů reklamní kampaně, mediálních a sociologických podnětů s pomocí moderních biologických metod. Zaměřuje se  na analýzu  jejich dopadu na potenciální cílové skupiny klientů nebo populační vzorek.

Neuromarketing je sice nový ale rychle se rozvíjející obor. V zahraničí ale i v České republice na tomto poli v poslední době vznikla řada firem, některé více, jiné méně dynamické, seriosní nebo kvalitní. Smart Brain Sale, s.r.o. se odlišuje v několika zásadních bodech:

  • Členy týmu jsou odborníci z oboru, neurovědci.
  • Firma spolupracuje s předními vědeckými kapacitami v ČR v oblasti neurověd.
  • Kromě v neuromarketingu standardních metod, firma nad tento rámec přináší možnost unikátní analýzy a interakce se skupinou seniorské populace, což je dané zaměřením konzultantů. Tato populace dle našich poznatků vykazuje jiné charakteristiky.
  • Populace v produktivním věku je pomocí některých poznatků Smart Brain Sale, s.r.o. subklasifikována, což může vést k cílenějším a personalizovanějším výstupům.
  • Firma se zabývá externalizací a aplikací poznatů (publikovaných i chráněného know how) o činnosti amygdaly. Tato struktura zprostředkovává emoční podněty, podvědomé analýzy, vnímání obličejů, jejich emočního náboje a další entity.
  • Smart Brain Sale, s.r.o. se nezabývá dětskou populací ani populací osob se závažnějšími onemocněními, neboť to považuje za neetické .

Zvýšení efektivity působení reklamního spotu

Buyology a alchymie.

Zní to neuvěřitelně. S pomocí několika čidel a drátků dokážou dnes vědci přesně určit efekt reklamy. Pak už bude pouze stačit předkládat ty správné spoty a propagační materiály a zboží se bude prodávat prakticky samo. Zní to krásně, ale tak to není. Alchymisté za doby císaře Rudolfa II. rovněž vyráběli nejrůznější lektvary a inkasovali za to vysoké honoráře od císaře. Ale i mezi těmito podvodníky se našli seriózní lidé jako Johannes Kepler, Tycho de Brahe, nebo Jan Jessenius, z jejichž práce a objevů těží moderní věda dodnes.

ČTEME VAŠE MYŠLENKY