O nás

Našim cílem je využít moderních metod  a poznatků o fungování mozku a ostatní lidské neurofyziologie ke zvýšení potenciální účinnosti propagačního materiálu. Vědecké snahy o lepší efektivitu prodeje a komunikaci s klientem se někdy v anglosaské literatuře trefně označují jako buyology. Chceme tak činit s odkazem na nejnovější vědecké poznatky a používat metody, které lze opakovat a vyzkoušet. Nevěříme na zázraky a nechceme k tomu nutit ani naše klienty. Nechceme podvádět. Chceme nabídnout služby na té nejvyšší možné standardní úrovni, ale vždy tak, aby tomu klient rozuměl a měl realistická očekávání. Popis našich postupů, které jsme se svolením klientů zveřejnili, najdete zde.

vize:
neuromarketingové metody rozvíjíme na základě vědeckého přístupu

poslání:
naše neurofyziologické metody pomohou k hodnocení vaší reklamní kampaně

hodnoty:
dodržujeme etické normy
metodika měření je kalibrována a otevřena klientům

Strategické cíle
1. Vývoj neuromarketingových metod.
2. Získání know-how v oblasti neurofyziologie a její aplikace do neuromarketingu.
3. Spolupráce se specializovanými institucemi.
4. Získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů.

Klíčové osoby

Mgr. Jana Burešová, jednatelka společnosti

Jana je absolventkou Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakulty Humanitních studií UK v Praze.  Zkušenosti z oblasti projektového a strategického řízení získala ve firmě Primecell, a.s.  V současné době je členkou výzkumného týmu Methods of Advanced Neuroimaging v rámci Mezinárodního Klinického Výzkumného Centra v Brně.

Mgr. Petr Telenský, Ph.D.

Petr je mladý neurovědec se zájmem o biologickou podstatu chování, paměti a emocí. Zkušenosti s vědeckým výzkumem získával ve Fyziologickém ústavu Akademie Věd a v Mezinárodním Centru Klinického Výzkumu v Brně. Několik let zároveň pracoval jako pedagog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pobývá v USA, kde se na prestižní Mayo Clinic zabývá výzkumem biologické podstaty impulzivního přejídání.

Externí spolupracovníci

Ing. Karel Bubník

Ve spolupráci s naší firmou realizuje Karel svoji dizertační práci. Na svém kmenovém pracovišti provádí neurofyziologické měření a podílí se na tvorbě protokolů.

Bc. Libor Strakoš

Libor je studentem magisterského programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na VUT v Brně. Zajímá se o neurofyziologii a aktivně se podílí na realizaci měření a zpracování dat.

ČTEME VAŠE MYŠLENKY